Kada posjetiti logopeda i druga najčešća pitanja koja postavljaju roditelji

Mnogi roditelji često su u nedoumici kada prvi put posjetiti logopeda. Većina roditelja zna kojim se teškoćama bavi logoped, kao što su primjerice, kašnjenje u razvoju jezika i govora, mucanje, teškoće čitanja i pisanja, teškoće u izgovoru, no često ne znaju kada je pravo vrijeme za prvi posjet.

Ukoliko niste sigurni ima li Vaše dijete teškoće u razvoju jezika i govora, donosimo Vam kratki prikaz pravilnog razvoja u prvim godinama života, kada je taj razvoj najintenzivniji.

Obrazac urednog

razvoja jezika i govora

Razumijevanje                                                                  Jezik i govor

 

– na zvukove i govor reagira trzanjem tijela i prestajanjem aktivnosti

– počinje se okretati prema izvoru zvuka.

 

 

  0 – 3

mjeseca

 

– glasa se dugim vibrirajućim samoglasnicima

– dok mu se obraćate, često ispušta zvukove

– plače različito za različite potrebe

– na zvuk glasa se prestaje glasati

– okreće glavu prema osobi koja mu govori

– Sluša šumove oko sebe i prepoznaje razne modulacije glasa

 

  4 – 6

mjeseci

 

– glasa se različitim glasovima, uključujući p,b,m

– vokalizira uzbuđenje i nezadovoljstvo

– glasa se grleno kad ostane samo ili u igri s vama

– pokazuje da razumije “ne” i pozdrav “pa-pa”

– reagira na vlastito ime i imena članova obitelji

– pokušava oponašati glasanje  odraslih..

– okreće se i gleda u smjeru zvuka

– uživa u zvukovima igračaka i zveckalica

– sluša dok mu se govori

– raduje se brojalicama i pjesmicama

– prepoznaje i razumije česte riječi

   ( ne, pa-pa, mama … )

– sluša govor, a da mu pri tome ne odvraćaju pozornost drugi zvukovi

 

  7- 12

mjeseci

 

– brbljanje uključuje duge i kratke skupine

  glasova  ( babababababa, tata … )

– služi se govornim glasovima, a ne plačem,

  kako bi zadobilo i održalo vašu pažnju

– oponaša različite govorne zvukove

– govori 1 do 2 riječi sa značenjem

   ( mama, tata, pa-pa, ne … )

– pokazuje imenovane slike u slikovnici

– na zahtjev pokazuje dijelove tijela

– slijedi jednostavne naredbe i razumije

  jednostavna pitanja (Baci loptu! Poljubi bebu!

  Gdje su cipele?)

– sluša jednostavne priče i pjesmice

Svaki tjedan razumije nove riječi

– razumije nazive stvari i imena bliskih osoba

– može izvršavati naloge od 2 smislom povezana elementa, napr. “stavi šalicu na stol”

– pronalazi 2 imenovana predmeta u grupi od 4

 

   1 – 2

 godine

– svaki mjesec govori sve više riječi

– koristi se pitanjima od 1 do 2 riječi

  ( Gdje beba? Ide pa-pa. Što to?)

– sastavlja po dvije riječi

– koristi se različitim suglasnicima na početku

   riječi

-počinje se više služiti riječima nego gestama da bi izrazilo svoje potrebe

-ponavlja riječi koje su drugi izgovorili

-može koristiti oko 50 riječi

– protestira s „ne“, odmičući se

– oponaša zvukove životinja ili ih imenuje

 

– razumije razlike u značenju riječi (ide – stane,

  u – na, veliko – malo, gore – dolje)

– slijedi dva zahtjeva

  (Uzmi knjigu i stavi je na stol! )

 

  

   2 – 3

 godine

 

– ima riječ za gotovo sve stvari i pojmove

– koristi se rečenicama od 2 do 3 riječi

– postavlja jednostavna pitanja

– odgovara na pitanja tko, što, gdje?

– počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme

 

razumije upute koje uključuju tri radnje, poput:“ idi u sobu, nađi lutku i donesi mi je“

– sluša priče oko desetak minuta

– uključuje se u duži razgovor

– objašnjava kad ga sugovornik ne razumije

 

   3 – 4

 godine

– govori o događajima u vrtiću

– govor je najčešće razumljiv i nepoznatima

-služi se brojnim rečenicama koje imaju 4 i više

  riječi

 koristi zamjenice

– traži dopuštenje

 

– voli duže priče i odgovara na jednostavna

  pitanja vezana uz njih

– čuje i razumije većinu rečenog kod kuće ili

  u vrtiću

– točno odgovara na pitanja koliko, kako?

 

   4 – 5

 godina

– točno izgovara sve glasove

– služi se pravilnim rečenicama, od oko 5, 6 riječi

– koristi sve riječi gramatički pravilno

– zna ispričati priču

– lako komunicira s ostalom djecom i odraslima

– pita za značenje riječi

Nakon što smo detaljnije prikazali kako bi trebao teći pravilan razvoj jezika i govora djeteta u određenoj dobi, donosimo Vam odgovore na još neka pitanja koja mi često postavljaju roditelji u svakodnevnoj praksi.

Moje dijete ima dvije godine i još samo „brblja“, a ne govori pravilne riječi. Trebam li se zabrinuti?

Dijete bi do dvije godine trebalo izgovarati pedesetak riječi, te nakon toga početi usvajati nove riječi svakodnevno. Rečenice bi trebale biti minimalno s dva člana, primjerice „Daj bebu“, „Vidi loptu“. Trebalo bi se koristiti kratkim pitanjima poput „Gdje voda?“ „Gdje tata?“.

Dijete koje u dobi do dvije godine ne govori prema ovakvom primjeru jest „kasniji progovarač“, tj. kad govori manje riječi od vršnjaka, koristi kraće i jednostavnije rečenice od vršnjaka, često ispušta i/ili zamjenjuje slogove u višesložnim riječima (npr. POLKOPAC umjesto POKLOPAC), često čini takve pogreške u izgovoru glasova da je govor ponekad teško razumljiv okolini, ima teškoća u razumijevanju uputa i pitanja okoline. Tada je potrebno javiti se logopedu kako bi mogao procijeniti postoji li razlog za uključenje u terapiju ili je dovoljno samo savjetovati roditelje na koji način će pomoći svom djetetu. Često se naglašava potreba za ranom intervencijom jer je tada terapija najviše učinkovita.

Kada bi dijete trebalo pravilno izgovarati sve glasove, posebice L i R?

U pitanju sam izdvojila glasove L i R zbog toga što je to najčešći poremećaj izgovora zbog kojeg se roditelji javljaju na terapiju logopedu. Jedno od najčešćih pitanja roditelja koje čujem jest „Do kada djeca moraju točno izgovarati slovo R?“ Odgovor na to pitanje je već oko 5. godine ukoliko dijete ne izgovara taj glas, već mu je samo napravilo mjesta, tj. ne zamjenjuje ga nekim drugim glasom. Ukoliko dijete taj glas izgovara mijenjajući ga glasom L, J, V ili se čuje kao „grleno, englesko r“, tada je potrebno i ranije, već oko 4. godine uključiti se u terapiju.

Poremećaji izgovora mogu se javiti u tri oblika:

  • Izostavljanje ili nečujna realizacija glasa (npr. Umjesto RIBA kaže IBA)
  • Zamjena glasa nekim drugim glasom (npr. ŠUMA izgovara kao SUMA, RUKA je LUKA ili JUKA)
  • Nepravilno izgovaranje glasa ili skupine glasova (npr. jako „umekšan, mazan“ izgovor glasova Š, Ž, Č)

Glasovi imaju svoju razvojnu liniju, porastom dobi “bruse se“ akustički i motorički, a uobičajena pojava glasova s obzirom na dob prikazana je niže (Posokhova, 2005):

Dob/god         Glasovi

  • 1 – 2                a, o, e, p, b
  • 2 – 3                i, u, f, v, t, d, n, nj, m, k, g, h, j
  • 3;6 – 4;6         s, z, c, š, ž, l, lj
  • 4;6 – 5             č, ć, dž, đ, r

Iz prikazanog vidi se da bi dijete s navršenih 5, do maksimalno 5,5 godina trebalo pravilno izgovarati sve glasove, pa tako i L i R iz pitanja. Najčešća nedoumica roditelja jest kada se javiti logopedu ukoliko primijete kašnjenje u pojavi određenog glasa, te nerijetko čujem da pedijatri upućuju roditelje na terapiju logopedu između pete i šeste godine, dakle prije polaska u školu. Većina logopeda će se složiti da je to prilično kasno za prvi posjet. Ukoliko primijetite određene teškoće s izgovorom glasova, savjet je krenuti čim ranije, već između četvrte i pete godine, kada pogrešan izgovor glasa nije toliko „ukorijenjen“ i automatiziran u govor Vašeg mališana, te će tada i terapija biti lakša i kratkotrajnija.

 

Imam dijete koje ima tri i pol godine i često u govoru „zamuckuje“. Je li to mucanje i treba li pomoć logopeda?

U dobi između tri i četiri godine kod djeteta se javlja ubrzan razvoj jezičnih i govornih sposobnosti, tj. imaju veći rječnik, postaju svjesni događanja u svijetu oko sebe, te imaju puno pitanja i puno misli. Kako bi sve što im se događa u malim glavicama mogli izgovoriti, potrebno je puno planiranja i truda, te često motorički razvoj ne može pratiti sve što im se događa u glavi. Tada dolazi do tzv. „zamuckivanja“, ponavljanja prvog glasa u riječima (m-m-m-m-mama) ili prvog sloga (ma-ma-ma-ma mama), te produžavanja (mmmmmmmm – mama). To su tzv. „normalne“ netečnosti koje se često pojavljuju kod djece te dobi, kada je razvoj jezika i govora ubrzan. Ukoliko dijete ne obraća pažnju na to, ne pojavljuju se napetosti prilikom takvog govora, dijete je otvoreno, ne srami se govora i ne izbjegava ga, ne pokriva usta prilikom govora, takve netečnosti traju kraće od 6 mjeseci, tada nema razloga za brigu. No, ukoliko takvi simptomi traju duže od 6 mjeseci i jačeg su intenziteta, potrebno je potražiti pomoć i savjet logopeda.  

Ako se netečnosti počinju javljati sve češće i u mnogim govornim situacijama, i počinju utjecati na sposobnost vašeg djeteta da komunicira, trebali biste se zabrinuti. Još neki od simptoma mucanja su: naprezanje i napetost prilikom pokušaja izgovora „teške“ riječi, pokušaj izbjegavanja „teške“ riječi, pa zamjena takve riječi lakšom, zatim popratne pojave poput izbjegavanja kontakta očima prilikom govora, nepravilno govorno disanje, strah od govora, pokreti dijelovima lica ili tijela koji „olakšavaju“ izgovor riječi…Svi ovi simptomi ukazuju na potrebu za logopedskom intervencijom, u vidu savjetovanja ili terapije.

Već se u dobi od tri godine može potražiti pomoć logopeda koji će procijeniti je li dijete spremno za terapiju ili je potrebno samo savjetovati roditelje.

Zaključak

Dragi roditelji, pratite svoje dijete. Puno komunicirajte, čitajte slikovnice od najranije dobi kada se dijete može posjesti u krilo, imenujte stvari i događaje oko sebe i neumorno odgovarajte na puno pitanja koja će se pojaviti u tim malim glavicama. Igrajte se! A kada sve to radite, nemojte tepati i govoriti „umekšalim“ govorom, koliko god da su slatki. Pratite razumije li dijete upute koje ste dali, koliko riječi koristi i razumije. Postoje li netečnosti u govoru koje su uobičajene za određenu dob ili su netečnosti češće i jačeg intenziteta. A ako se pojave neke nedoumice ili teškoće u vezi jezično-govornog razvoja Vašeg djeteta, nemojte se oslanjati na susjeda i njegovo „i moj je progovorio s pet godina, pa mu nije ništa“), nego krenite logopedu. Nikada, ali baš nikada nije prerano, može biti samo prekasno nakon čega će i terapija biti dugotrajnija.

Scroll to Top