Savjetovanje

Integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente u VRTLOG CENTRU može Vam ponuditi usluge:

individualna i grupna savjetovanja kod djece i adolescenata, savjetovanje i podrška roditeljima, obiteljska terapija.

Individualna i grupna savjetovanja kod djece i adolescenata

Individualno savjetovanje djece i adolescenata predstavlja specifične vještine čiji je osnovni cilj pružanje pomoći kod određenih smetnji koje remete svakodnevno funkcioniranje. Preporuča se kod djece koja imaju različite vrste emocionalnih problema, problema u komunikaciji s obitelji, problema u školi i s vršnjacima.

Cilj svakog tretmana iz domene savjetovanja i psihoterapije jest promjena disfunkcionalnih obrazaca ponašanja, uklanjanje simptoma kako bi se maksimalno unaprijedilo zdravlje kao i poticanje pozitivnog rasta i razvoja ličnosti. U psihoterapijskom pristupu djetetu treba pokazati razumijevanje za specifičnosti razvojnog stadija u kojem se dijete nalazi, ali i osjetljivost prema obitelji i okruženju u kojem to dijete živi.

Tehnike koje se koriste u takvom procesu su u potpunosti prilagođene osobi kojoj treba pomoć, u skladu s dobi i mogućnostima koje određena osoba posjeduje.

Savjetovanje i podrška roditeljima

Roditelji često oklijevaju u traženju psihološke pomoći za svoje dijete zbog čestog doživljavanja osude okoline, osjećaja da će im dijete proglasiti „ludim“ ili mišljenja da sami nisu dovoljno dobri roditelji, sposobni da samostalno riješe problem.

U današnje vrijeme roditelji imaju sve manje vremena za razgovor s djecom o problemima koji ih muče, a problemi koje današnja djeca mogu imati su mnogo raznovrsniji nego kada su oni sami bili djeca.

Često roditelji primjećuju da se s njihovim djetetom događaju neke promjene koje teško razumiju i s kojima se teško nose, stoga u Vrtlog Centru nudimo usluge savjetovanja i podrške roditeljima.

Obiteljska terapija

Obiteljska terapija obuhvaća tehnike koje se koriste u pomoći jednom članu obitelji koji ima problem, dok su u terapijski proces uključeni i ostali članovi obitelji.

Cilj takvog pristupa jest promjena kvalitete obiteljske komunikacije, a ona nastaje mijenjanjem ustaljenog ponašanja i interakcija u obitelji.

Tijekom terapije stručnjak potiče članove obitelji na komunikaciju i pomaže im da upoznaju sebe i svoj utjecaj na druge članove obitelji.

Ovakva vrsta terapije može biti učinkovita u rješavanju različitih smetnji i poboljšanju kvalitete života kao što su obiteljske/partnerske krize, kronične bolesti u obitelji, traumatska iskustva, gubitak članova obitelji, problemi u radnoj i socijalnoj sredini, poboljšanje roditeljstva i obiteljskog funkcioniranja i slično.

Scroll to Top